100. අජාසත් රජු තෙවරක් සිහි සුන් වූයේ ඇයි?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. අජාසත් රජු තෙවරක් සිහි සුන් වූයේ ඇයි?

A. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණ පුවත අසා.

S. Sumangala Vilāsinī - ii. 605-6 | DA.= Sumangala Vilāsinī, 3 vols. (P.T.S.).
Dictionary of Pāli Proper Names: By Dr./Prof. Gunapala Piyasena Malalasekera – Page 32.

S. "Sakka said of him that among the puthujjanas he was most possessed of piety (DA.ii.610). When the Buddha died, in the eighth year of Ajātasattu reign (Mhv.ii.32), the latter's ministers decided not to tell him the news at once, in case he should die of a broken heart. On the pretext of warding off the evil effects of a dream, they placed him in a vat filled with the four kinds of sweet (catumadhura) and broke the sad news gently to him. He immediately fainted, and it was not till they put him in two other vats and repeated the tidings that he realised their implication (DA.ii.605-6). He forthwith gave himself up to great lamentation and despair, "like a madman," calling to mind the Buddha's various virtues and visiting various places associated in his mind with the Buddha. Later he sent messengers to claim his share of the Buddha's relics, and when he obtained them he prolonged the rites held in their honour till the arahants had to seek Sakka's aid to make the king take the relics away to Rājagaha, where he erected over them a stone thupa (DA.ii.610). Two months afterwards, when the first Council was held, he gave the undertaking his royal patronage and assisted the monks who took part in it with all his power (Sp.i.10-11; DA.i.8-9)."

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll