452. “ජීවිත සංඛාර”, “ආයු සංඛාර” හා “භව සංඛාර”?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q.  මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඇසුරිනි - “ජීවිත සංඛාර”, “ආයු සංඛාර” හා “භව සංඛාර” වෙන වෙන ම පැහැදිළි කොට, ඒවායේ “සංඛාර” යන්නෙහි ඇති අරුත ද දක්වා, ඒවාට නාම-රූප ධර්මයන්ගේ ඇති සබඳතාවය ද පෙන්වාදෙන්න. (සැමට පිං!)

A / R. “ජීවිතසඞ්‌ඛාරං = (දිවි පවත්වනුවට සමත් පලසමවත)”
ආයුසංස්කාරය = ආයුෂ
“භවසඞ්‌ඛාර = භවසංස්කාරකර්මය”

https://www.thripitakaya.org/sutta/index/21

https://pitaka.lk/main/?n=16120

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll