728. පාටට ආස ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. මම හමේ වර්ණයට ඉතා ප්‍රියයි, හැම වර්ණයකටම ආසයි. කලු, සුදු, තලේලු, රන්වන්පාට. මට ඔනේ මේ හමේ වර්ණයට රාගය ඇතිවෙන එක අඩු කරගන්න, මම වර්ණයට ඇතිවෙන රාගය අඩු කරගන්න මනසිකාරය කල යුත්තේ කෙසෙද?

A. 1. ඇසට පෙනෙන්නේ කුසල කර්මයෙන් / පිනෙන් (කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන්) හටගත් සමේ වර්ණයයි - ඇසට එය කොහොමත් ප්‍රිය ය.

2. එහෙත් සම සැදී ඇත්තේ (ඉතා පිළිකුල් ශුක්‍රාණු හා ඩිම්බ එක්වූ යුක්තාණු සහ බලු වමනයක් බදු ආහාර නමැති) පිළිකුල් දෙයින් පිළිකුල් ලෙස ය.

[ඇසට පෙනෙන්නේ සමේ වර්ණය ම පමණි. “සම/හම” අත ගෑවොත් හෝ සිපගතහොත් හෝ ලෙව කෑවොත් හෝ ... - ඒ අර පිළිකුල් (ජරා) දෙය යි.]

මේ කාරණා දෙක වෙන්කොට නුවණින් නිතරම බලන්න / නුවණින් නිතරම විමසන්න / නුවණින් නිතරම සිතන්න.

T. “සුවණ්ණතා සුස්සරතා - සුසණ්ඨාන සුරූපතා
ආදිපච්ච පරිවාරෝ - සබ්බමෙතෙන ලබ්භති”

යන නිධිකණ්ඩ සූත්‍රයෙහි එන මේ ගාථාවෙන් ශරීරයාගේ යහපත් පැහැය හා ශරීරාවයවයන් ගේ යහපත් බව ද, ශරීරයා ගේ ශෝභාව ද, මිහිරි කටහඬ ද කුශල කර්මයෙන් ලැබෙන බව දක්වා තිබේ. ශරීරයෙහි උස මහතට ඇති ඇසට පෙනෙන කොටස, සෘතුජ රූප සමූහය ය. ගාථාවෙහි දැක්වෙන පැහැය හා යහපත් බව ද ශෝභනත්වය ද ඇත්තේ ඒ සෘතුජ රූප සමූහයෙහි ය. සෘතුජ රූපයන්ට අයත් ඒ යහපත් බව කර්මයෙන් වන දෙයක් සැටියට දක්වන්නේ සෘතුජ රූප සමූහයට කුශල කර්මය උපස්ථම්භන වශයෙන් ප්‍ර‍ත්‍ය වන හෙයිනි. ගාථාවෙහි දැක්වෙන මිහිරි කටහඬ චිත්තජ රූපයෝ ය. කුශල කර්මයා ගේ උපස්ථම්භනයෙන් හා පාලනයෙන් මිහිරි හඬ ඇති වීමට බාධක වූ සෙම් ආදියෙන් තොර ව උගුර යහපත් වේ. එයින් කථා කිරීමේ දී ඇතිවන චිත්තජ ශක්තිය වූ හඬ මිහිරි වේ. ශරීර වර්ණාදිය චක්ෂුඃ ප්‍ර‍සාදාදිය සේ කර්මයෙන් ම ඇති කරවන රූප වශයෙන් ගෙන කාරණය අවුල් නො කර ගත යුතුය.""දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll