418. “හදවත් බද්ධ” කරන්නේ කෙසේ ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. Q. “සිත” තිබෙන්නේ කොතැන ද?

A. “(හෘදය) වස්තු රූපය” ඇති, හදවතේ අඩ පතක් පමණ ලේ ධාතුව ඇසුරු කරගෙන ය.
එසේ නම්:

Q. “හදවත් බද්ධ” කරන්නේ කෙසේ ද? යනුවෙන් දෙවනුව විමසීම අනිවාර්ය ය.

මේ ඒ සඳහා ලබා දෙන පිළිතුරකි.

(පහත ඉංග්‍රීසි පැහැදිලි කිරීමේ කෙටි සිංහල අදහස සඳහා මෙම ලිපය කියවන්න!.)

A. There (Generally), it is talking of very common and general situation of mind-heart functioning.
Here, (at) Heart Transplantation (it) is completely different, very special and unique scenario.

If you generalize or equalize both the situations, you’re in a tangle. (It’s called, if my memory is correct, “යදෘච්ඡා ආභාසය” or “පරිවර්තීය යදෘච්ඡා ආභාසය” or something like that in Logic.)
For example: ගර්භාවක්‍රාන්ති ප්‍රශ්නය.

So, you have to first COMPLETELY forget about general situation of mind-heart functioning when you come to the Heart Transplantation.

Heart Transplantation – Once you put into a deep sleep called General Anesthesia, which means you are now in “භවාංග stage” and connected to a machine, the machine takes over the heart and works as your heart and does the mind-heart functioning as “භවංග කෘත්‍යය”, in fact, the machine is “හෘදය වස්තු/හෘදය වත්ථු/වස්තු රූපය” now (Temporarily).

Once everything is fixed, the machine is disconnected and at the same time, here again the new heart takes over the “භවංග කෘත්‍යය”.

Thanks to the miracle of the deep sleep - Deep Sleep = “භවාංග stage” / “භවාංග චිත්ත” / “භවාංග චිත්ත පරම්පරාව” / “භවාංග කෘත්‍යය”, you are almost good to go now.

So, nothing problematic, confusing or enmeshing. Everything is crystal clear.

Note: A bit of knowledge in Buddhist Metaphysics (Abhidhamma) will do the above/rest for you.

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll