ප්‍රශ්නයක් ද?


# ඔබේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හෝ ගැටළුවක් සඳහා මූලාශ්‍ර සහිතව, (අභි)ධර්මානුකූලව, මනෝවිද්‍යාත්මකව, පිරිපුන් පිළිතුරු හෝ විසඳුම් ලබා ගන්න. 

ඔබේ ප්‍රශ්නය හෝ ගැටළුව අපට යොමු කරන්න, (විමසීම් සඳහා ද,) මෙතැන ක්ලික් / ටච් කරන්න!
 
[අවශ්‍ය නම්, ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය හා රහස්‍යභාවය සදා සුරක්ෂිතයි.]

# ඔබේ ඕනෑම ඉංග්‍රීසි / සිංහල භාෂාමය ප්‍රශ්නයක් හෝ ගැටළුවක් සඳහා ව්‍යාකරණානුකූලව හා භාෂාවිද්‍යාත්මකව පිරිපුන් පිළිතුරු හෝ විසඳුම් ලබා ගන්න. 

ඔබේ ප්‍රශ්නය හෝ ගැටළුව අපට යොමු කරන්න, (විමසීම් සඳහා ද,) මෙතැන ඔබන්න! 

[අවශ්‍ය නම්, ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය හා රහස්‍යභාවය සදා සුරක්ෂිතයි.]

# ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා දහම් දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් (SUBSCRIBE) කර, වීඩියෝ නරඹා; විදග්ධ වෙන්න! (මෙතැන ක්ලික් / ටච් කරන්න!)

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll