864. සිත නව හදවතට මාරු වන්නේ කොහොම ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. සිත පවතින්නේ හදවත ආස්‍ර්‍ය කරගෙන ලේ ධාතුව මත කියලයි මම අසා තිබෙන්නෙ... හරියට ගංගාවක් උඩ පාවෙන කොලයක් වගෙ... නමුත් මගෙ පැනය අද කාලයෙ හදවත් බද්ද කිරිම් සිදුවේ... එවිට පවතින සිතට කුමක් වේද... එය කොහොමද නව හදවතට මාරු වන්නේ... තෙරුවන් සරනයි!

[විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමේ ඉංග්‍රීසි ලිපිය කියවන්න!]

A. සිත හෘදයවස්තු රූපය ඇසුරු කොට පවත්නා හෙයින්, (අනෙකුත් වස්තුරූප ඇසුරු කර ගෙන් ද පහළ වන හෙයින් ද, ආදිය නිසා,) ඒ හා සමාන තත්ත්වයක් යටතේ ද පැවතිය හැකි බව ද කිව හැකි ය - එනම්, මෙහි දී ඒ අදාළ යන්ත්‍රය (මැෂිම / මැෂින් එක) ඒ හා සමාන තත්ත්වය යි.

“ගුහානම් චාතුර්මහාභූත ගුහාවෝයි. මේ සිතද හෘදයරූපය ඇසුරු කොට පවත්නා හෙයින් ගුහාසය යන නම ලැබීය.”
https://pitaka.lk/dhammapada/katha-27.html

{“ගුහා නාම චතුමහාභූතගුහා, ඉදඤ්ච හදයරූපං නිස්සාය පවත්තතීති ගුහාසයං නාම ජාතං.”
https://tipitaka.app/?a=jb3-44-si}

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

[Watch in 4K — Recommended Resolution.]

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

[Watch in 4K — Recommended Resolution.]

෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll