814. තිරිසන් සතුන් හා මිනිසුන් අතර ඇති වෙනස කුමක් ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. තිරිසන් සතුන් හා මිනිසුන් අතර ඇති වෙනස කවරේද?

A. මිනිසුන්ට උසස් කළ (වැඩිය) හැකි මනසක් පැවතීම යි.

{R. "මනස්ස උස්සන්නත්තා මනුස්සා" - "මනසෙහි උස්සන්නතාවෙන් මනුෂ්‍යයි" - බුද්ධවංස-අට්ඨකථා - බෞ. සං. ම. - 33 පිටුව.}

["මනං උස්සතීති මනුස්සා" - Source yet to be found.]


"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

අපිව Subscribe කරන්න!

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll