91. නොකළ යුතු වෙළඳාම් පහ හරි ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. නොකළ යුතු වෙළඳාම් පහ හරි ද?

A.  මංසවණිජ්ජා = "මස් පිණිස සතුන් වෙළඳාමය" යන්න අටුවාවට අනුව කරන ලද පරිවර්තනයකි. [මංසවණිජ්‌ජාති සූකරමිගාදයො පොසෙත්‌වා තෙසං වික්‌කයො - ඌරුන්, මුවන්, ගවයන් ආදී නොයෙක් තිරිසන් සතුන් ගෙන ඇති දැඩි කොට පසුව (මස් කොට - ටීකාව) විකිණීම.]

සත්තවණිජ්ජා = “සතුන් වෙළඳාමය” යන්න අටුවාවට අනුව කරන ලද පරිවර්තනයක් නොවේ. අටුවාවට අනුව සත්තවණිජ්ජා = මිනිසුන් වෙළදාම = (ඒ අනුව, ඇතැමුන් කියන පරිදි එය “වහල් වෙළදාම” ද විය හැක.) (සත්‌තවණිජ්‌ජාති මනුස්‌සවික්‌කයො.)

එහි - http://pitaka.lk/30277/cs,aps “මංස” යනු මස්, මාළු ආදී “සත්ත්ව මාංශය” ලෙස පරිවර්තනය විය යුතු බව “මාගේ පෞද්ගලික අදහසයි”. (“මංසවණිජ්ජා” = මස්, මාළු ආදී “සත්ත්ව මාංශය/මාංශ වෙළදාම”)

එවිට මාගේ පෞද්ගලික අදසේ දිගුව – ‘සත්තවණිජ්ජා’ යනුවෙන් මිනිසුන් වෙළදාම ද වහල් වෙළදාම ද (කුමන හේතුවකට හෝ) “සියලුම” සතුන් වෙළදාම ද අදහස් වන අතර, ‘මංසවණිජ්ජා’ යනුවෙන් මස්, මාළු, බිත්තර ආදී “සියලුම” සත්ත්ව කොටස් වෙළදාම අදහස් වන බව බවයි – (මම නැවත නැවත කියමි) කරුණාකර මෙය “මාගේ පෞද්ගලික අදහස” බව තරයේ සලකන්න.

කෙසේ වෙතත්, අප නිතරම, ත්‍රිපිටකය හා අටුවාව ආදිය අනුව පිළිගත යුතුව ඇත/යුතුය.

[‘‘පඤ්චිමා , භික්ඛවෙ, වණිජ්ජා උපාසකෙන අකරණීයා. කතමා පඤ්ච? සත්ථවණිජ්ජා, සත්තවණිජ්ජා, මංසවණිජ්ජා, මජ්ජවණිජ්ජා, විසවණිජ්ජා - ඉමා ඛො, භික්ඛවෙ, පඤ්ච වණිජ්ජා උපාසකෙන අකරණීයා’’}

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll