430. කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ම?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. සෘජු උඩු කයෙන් තොරව ආනාපාන සතිය කරන්න බැරිද? හුස්ම රැල්ල අත් දෑකීම අනුව නම් ඍජු උඩු කයකින් තොරවද අල්ලත ඈකි බවය. මට යමක් පැටලිලාද?

A / R. “උජුං කායං පණිධාය” යන්න භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ නිර්දේශයක් බැවින් එය සිදුකල යුතු ම ය (It’s a must).

එසේ සිදුකරන්නේ (බොහෝ වෙලා වාඩි වී සිටීම නිසා), 18ක් වූ කශේරුකාවෙහි අස්ථි ඍජුව තබාගැනීමෙන් සම්-මස්-නහර නැමීම් තෙරපීම් ආදිය වීමෙන් කලින් කල ඇතිවන වේදනා නූපදිමටත්, එමඟින් සමාධිය ඇතිවීමට බාධා නොවීම පිණිසත්, කමටහන වැඩීමට උපකාර පිණිසත් ය.
(“උජුං කායං පණිධායාති උපරිමං සරීරං උජුකං ඨපෙත්‌වා අට්‌ඨාරස පිට්‌ඨිකණ්‌ටකෙ කොටියා කොටිං පටිපාදෙත්‌වා. එවඤ්‌හි නිසින්‌නස්‌ස චම්‌මමංසනහාරූනි න පණමන්‌ති. අථස්‌ස යා තෙසං පණමනපච්‌චයා ඛණෙ ඛණෙ වෙදනා උප්‌පජ්‌ජෙය්‍යුං, තා න උප්‌පජ්‌ජන්‌ති. තාසු අනුප්‌පජ්‌ජමානාසු චිත්‌තං එකග්‌ගං හොති, කම්‌මට්‌ඨානං න පරිපතති, වුද්‌ධිං ඵාතිං උපගච්‌ඡති.”)

[එහි ඇති (වෛද්‍ය) විද්‍යාත්මක උපයෝගීතාවය ඔබතුමා ම දන්නා බව සිතමු.]

එසේම වීර්යයක් හා සිහියක් නොමැතිව ඍජු උඩු කයක් පවත්වාගත ද නොහැක; එබැවින් එය සිහිය හා වීර්යය වර්ධනය වීමට ද බෙහෙවින් ම උපකාරී වේ.
සතර ඉරියව්වෙන් නිදාගැනීමේ ඉරියව්ව ථීනමිද්ධයට (නින්ද යාමට) හිත බැවින් ද එය අනාපාසතිය සඳහා නොගත යුතු ය.

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll