110. බුදුරජාණන්වහන්සේ කරන්න / නොකරන්න කිව්වෙ මොනව ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. බුදුරජාණන්වහන්සේ කරන්න / නොකරන්න දේශනා කළේ මොනව ද?

A. බුදු-අරහත් ආදී නුවණැති උතුමන්වහන්සේලා විසින් දේශිත (ත්‍රිපිටකය තුළ ඇති) හොඳ/පින්/කුසල් යැයි පසසන ලද දේවල්/ධර්මතා (ඉමෙ ධම්මා විඤ්ඤුප්පසත්ථා) කිරීමට හා උන්වහන්සේලා විසින් දේශිත (ත්‍රිපිටකය තුළ ඇති) නරක/පව්/අකුසල් යැයි ගර්හිත දේවල්/ධර්මතා (ඉමෙ ධම්මා විඤ්ඤුගරහිතා) නොකිරීමට ද, එම සූත්‍ර/ධර්ම තුළ ම දේශනා කොට ඇති බව, විමසුම් මනසට පෙනෙණු නිසැක ය.

එහෙත් බොහෝ දෙනා “කාලාම සුත්‍රය” (http://pitaka.lk/28165/cs,aps) ‘වැරදි කොණෙන් අල්ලාගෙන සිටින බව’ නොයෙක් විට පෙනේ. එබැවින් ඔවුහු “බුදුහාමුරුවෝ ම 'කාලාම සුත්‍රය' තුළ කියලා තියනවා, උන්වහන්සේ දේශනා කරත් පිළිගන්න එපා කියලා” කියා දොඩත්.

එසේම බුදු-අරහත් ආදී නුවණැති උතුමන්වහන්සේලා විසින් ම දේශිත යැයි කියා කියන දෑ ද:

[“… සූත්‍ර ධර්මයෙහි බහා සසඳා බැලිය යුතුය. විනය ධර්මය හා සංසන්දනයකොට (එක්කර) බැලිය යුතුය.”
‘‘බහා බැලිය යුතු සූත‍්‍රය නම් චතුරාර්ය සත්‍යයයි, ධර්මය නම් පටිච්ච සමුප්පාදයයි, සැසඳිය යුතු විනය නම් රාග විනයද්වේශ විනයමෝහ විනයයි. (නෙත්තිප්ප‍්‍රකරණය – 39 පිටුව – යුක්තිහාර විභංගය)”

යුක්තිහාර විභංගය.
☞ http://pitaka.lk/55133/18/cs
☞ https://pitaka.lk/bjt/newbooks/43/KN16_Page_056.jpg
සතර මහා උපදේශ = චතුමහාපදෙසකථා.
☞ http://pitaka.lk/161222/188/cs,aps]

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll